Firmaet er ophørt pr. 31.12.2008
  Redaktionel assistance

 coach2design-it
   
                                 v/ Anders Hjorth-Jørgensen

                         Fjorddalsvej 3, 4400 Kalundborg, tlf. 59 55 32 20, e-mail: coach2design-it@c.dk

coach2design-it
Profil
Webdesign
It-kurser
Vejledning i skriftlighed
Redaktionel assistance
Design af tryksager
Korrekturlæsning
Udstillinger
Foredrag
Priser
Kontakt
Links
 
   
  coach2design-it tilbyder redaktionel assistance ved tilrettelæggelse af små og store publikationer
samt klargøring af disse til trykkeri.
Publikationerne tilrettelægges i InDesign, som omsat til pdf-file [High Resolution]
gør det muligt, at kunden selv efterfølgende varetager kontakt til trykkeri.

Eksempler på løsning af  redaktionelle opgaver:

Redaktionelle artikler til Egmont Serieforlagets bogserie Illustrerede Klassikere bog 1-12
- samt layout i InDesign af seriens 12 bind.

Bog 5 side 6-12     comicwiki.dk om serien

Redaktion, design og layout af publikationen På lige fod
til UC Sjælland, Pædagoguddannelsen Slagelse:

Cover     Side 1-6

Forfatter til samt redaktion, design og layout af bogen
Giraud/Moebius - og Blueberrys lange march,
udgivet af forlaget Stavnsager, 1984.

comicwiki.dk om bogen