Firmaet er ophørt pr. 31.12.2008

  Velkommen til  ...

coach2design-it
                             
                    v/ Eva Søvsø
& Anders Hjorth-Jørgensen

                                                                                               Fjorddalsvej 3, 4400 Kalundborg, tlf. 59 55 32 20, e-mail: coach2design-it@c.dk

coach
design-it
 
Kontakt
 
 
coach2design-it   
tilbyder
coaching
stressrådgivning
krisesamtaler
healing
kurser
 

coach2design-it
tilbyder
it-kurser tilrettelagt efter behov
 nemme webløsninger, der fungerer
 vejledning i skriftlighed
 redaktionel assistance
korrekturlæsning
 design af tryksager
 tilrettelæggelse af udstillinger

 
   

Copyright Ó2007 by coach2design-it & Anders Hjorth-Jørgensen  All rights reserved.
No part of this homepage may be reproduced or used in any forms og by any means, graphic,
electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping or information storage
and retrieval systems - without written permíssion of the publisher.