Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

JONAS
WAGNER

wpe3C.jpg (4856 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

Jens Jonas Wagner blev født i 1964. I 1984 befandt han sig som autodidakt tegner på Tegneserieværkstedet i København sammen med bl.a. Rune T. Kidde, Mårdøn Smet og Peter Kielland-Brandt. Herfra leverede han bidrag til tegneseriefanzines som Dannebrog Comics, Blomstrende Spaghetti og Kulørte sider og tegnede en kort overgang serien Ricky Rock til popmagasinet Mix. I 1985 udgav han desuden et 24 siders hæfte, Sorte Sara, med tegneserien af samme navn. Derefter var der stille om ham i tegneseriesammenhæng, indtil han i 1992 vandt Gyldendals konkurrence om bedste danske børnetegneserie.
I de mellemliggende år arbejdede han indenfor den danske tegnefilmproduktion. Bl.a. medvirkede han ved Tegnedrengenes Eventyret om den vidunderlige kartoffel og Jannik Hastrups Strit og Stumme og Fuglekrigen.
Da Gyldendal i 1991 udskrev sin tegneseriekonkurrence fandt Jonas Wagner en gammel historie fra 1986 frem. Resultatet blev tegneserien Frøken og Flyver, som ikke kun var blandt de fem konkurrencebidrag, som udkom i albumformat. Den vandt konkurrencen.
Frøken og Flyver fortæller en logisk og sammenhængende historie om venskab og kærlighed. Flyver elsker Frøken, men hun elsker en anden. På trods af dette umiddelbart komplicerede og konfliktfyldte tema bliver resultatet en historie, som forholder sig solidarisk til sit børnepublikum og stiller krav til dem. Jakob Stegelmann begrundede dommerkomiteens valg således: "Serien er poetisk og spændende, stilen er anderledes uden at være utilgængelig, og så kan den med fornøjelse læses af både voksne og børn. I de senere år har der manglet kvalitetsserier for børn. Serieskaberne har været meget ambitiøse og har næsten udelukkende satset på det voksne publikum. Vi trænger virkelig til at få nogle gode børneserier."
Samme år, som han vandt konkurrencen, startede Jonas Wagner på Den danske Filmskoles tegnefilminstruktørlinie. Samtidig fik han af Det danske Filminstitut manuskriptstøtte til at omarbejde Frøken og Flyver til biograftegnefilm.

Jonas Wagner har 2000  og 2002 leveret digitaleffekter filmene Mirakel og  Klatretøsen og i samme periode titelsekvenser til DR1's tv-serier NIkolaj og Julie og Edderkoppen.
Jens Jonas Wagner was born in 1964. In 1984 he was a self-taught artist at Tegneserieværkstedet (The Comics Workshop) in Copenhagen together with Rune T. Kidde, Mårdøn Smet, Peter Kielland-Brandt, and others. Here he produced contributions to several Danish comics fanzines and for a short time drew the series, Ricky Rock, for the pop magazine Mix. In 1985 he published a 24-page comic book called Black Sara (Sorte Sara). Thereafter, nothing was heard from him in connection with comics until 1992, when he won the Gyldendal publishers’ competition for the best Danish children’s comic.
In the intervening years he had worked in Danish film production. Two of his collaborations had been with Tegnedrengene (The Drawing Boys) in The Tale of the Wonderful Potato (Eventyret om den vidunderlige kartoffel) and with Jannik Hastrup in Strit og Stumme and The War of the Birds (Fuglekrigen).
When Gyldendal announced its comics competition in 1991, Jonas Wagner returned to an old story from 1986. The result was the comic Frøken og Flyver (Jessie and Jet), which not only was among the five entries which were published in album format, but also won the competition. Frøken og Flyver tells a logical and well-constructed story of friendship and love in a child-friendly, atmospheric and expressive style in subdued colors. Flyver loves the Frøken, but she loves another. In spite of this complicated and conflict-ridden theme, the result is a story that is true to its young readers’ sensibilities and makes demands on them. The judges’ committee explained their choice in the following: "The series is poetic and exciting, the style is original without being inaccessible, and so it can be read with pleasure by both adults and children. There has been a shortage of quality comics for children in recent years. Comics creators have been very ambitious and have almost exclusively aimed at the adult public. We really need to get some good children’s comics."
The same year that he won the competition, Jonas Wagner began to study film directing at the Danish Film School. At the same time he obtained support from the Danish Film Institute to turn Frøken og Flyver into an animated feature film.